بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه ۳۹ از ۵۸ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 28, 1396
نوشته های بیمه ای

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,, ( قسمت ششم )

بازدید: 19همانطوریکه در عنوان این سلسله از یادداشت ها نوشته شده است ,بررسی و تحلیل روشهای ممانعت از بروز ریسک های,, هزینه فرصت از دست رفته […]
دی 26, 1396
نوشته های بیمه ای

,,,اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,,(قسمت پنجم )

بازدید: 11در قسمت های قبلی سعی شد تا سیاست ها و رویکردهای اقتصادی دولت های مختلف در دهه های قبل پس از خاتمه جنگ تحمیلی مورد […]
دی 25, 1396
نوشته های بیمه ای

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,, (قسمت چهارم )

بازدید: 6در دولت های دوره هفتم و هشتم ,اقتصاد کشور از توازن و شرایط بسیار مناسبی برخوردار بود . دولت با تشویق سرمایه گذاران , کارآفرینان […]
دی 24, 1396
نوشته های بیمه ای

,,,اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,, (قسمت سوم)

بازدید: 8پس از اتمام جنگ تحمیلی ,دولت سازندگی همیت خویش را در زمینه بازسازی مناطق جنگ زده و نیز رونق اقتصادی کشور معطوف نمود. در این […]
دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ,,,(قسمت اول)

بازدید: 13 راستش مدتها بود که بطور شخصی و بر اساس علاقه شغلی در حال پیدا نمودن و مطالعه کتب و مقالات مربوط به ریسک های […]