بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه ۴۰ از ۶۱ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

سهم نگهداری ریسک : ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه / نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در قوانین بیمه ای ایران

بازدید: 31 در محاسبه سهم نگهداری برای هر ریسک و برای مجموع ریسک‌ها در آیین‌نامه 1؍55 و آیین‌نامه 69از عوامل بسیار اندکی بهره گرفته شده که […]
بهمن 12, 1396

بیمه : پنجره های شکسته صنعت بیمه کشور / پنجره های شکسته چه پیامی به بیمه گذار می دهد

بازدید: 7 نظریه پنجره شکسته در صنعت بیمه براین اصل استوار است که جلوگیری از تخلف های کوچک در زمان معقول و با برخورد جدی ، […]
بهمن 12, 1396

کارمزد فروش بیمه نامه: من که باور نکردم ، شما چطور

بازدید: 57در طی روزهای گذشته ,خبری را به نقل از سوی یکی از مدیران محترم صنعت بیمه شنیدم, هزینه کارمزد فروش بیمه نامه ها بالاست !!!!!؟؟؟؟؟ […]
بهمن 11, 1396

انتصابات بیمه مرکزی: تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.

بازدید: 49 احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار پست سازمانی نهاد ناظر منتشر گردید که برای هر یک از مدیران محترم […]
بهمن 10, 1396

شبکه فروش بیمه: چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم

بازدید: 62برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی […]