بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 46 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آذر 25, 1396
نوشته های بیمه ای

شرکت های بیمه: چرا شرکت های بیمه بر سر دو راهی عدم اجرای مشاوره پیشگیری و ایمنی مردد ایستاده اند

این موضوع از جوانب مختلف قابل بررسی است. چندین سال پیش یکروز در مقابل درب ساختمان قدیمی بیمه مرکزی ایران در خیابان آفریقا نبش بلوار ناهید […]
آذر 24, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: ازحرف تا عمل لطفا مدیریت ریسک را به موضوع شوخی تبدیل نکنیم

در طی سالهای گذشته با توجه به تکالیف تعیین شده در موادی چند از قانون کار و نیز در مقررات ملی ساختمان در خصوص اجرای مقوله […]
آذر 21, 1396
نوشته های بیمه ای

ترویج ایمنی و بیمه: گام اول ایجاد ارتباط منطقی با بیمه گذاران

در ماههای اخیر با توجه به رخداد حوادث متعدد طبیعی و انسان ساز در سطح کشور که موجب تاثر و تالم همه هموطنان و مسولین عزیز […]
آذر 21, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیر خوب -مدیر بد

چند سال پیش یکی از دوستان مطالعه کتابی نوشته رابرت کیوساکی را به من پیشنهاد نمود و شخصا نیز مدتی همین کتاب شخصی خود را برای […]
آذر 18, 1396
نوشته های بیمه ای

همایش روز بیمه: روابط عمومی ها بیشتر به تبلیغ مدیران عامل خود میپردازند

بیست و چهارمین همایش روز بیمه ,حاوی بیان سخنانی از جانب سخنرانان معروف بود که برخی از جملات کلیدی مطرح شده در آن هر یک پتانسیل […]