بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 49 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

ریسک زلزله: مقابله با ریسک زلزله عزم سترگ ملی را میطلبد

یکباردیگرریسک زلزله بخشی از پیکره کشورعزیزمان,استان کرمانشاه را زخمی نمود.این حادثه طبیعی متاسفانه جان تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان را گرفت و بسیاری ازهموطنان را دچار […]
آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

حادثه: انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود

اصولا هر حادثه یا مصیبتی ,سناریوی مخصوص به خود را دارد.برای آشنایی با هر نوع از حوادث غیر مترقبه و رخداد و نحوه پیشگیری از آن […]
آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

بیمه: ای کاش هموطنان با خدمات بیمه آشنا شوند

بار دیگر زمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطنان عزیز آن دیار مورد آماج این خشم طبیعت قرار گرفتند . بر اساس […]
آبان 21, 1396
نوشته های بیمه ای

تکافل: من باوربه تکافل را شخصا مشاهده کردم

مدتها بود که با واژه تکافل بجای ,,بیمه گری ,,از طریق برخی از مقالات منتشره در جراید اقتصادی آشنا شده بودم ,اما چون مطالب ترجمه شده […]
آبان 21, 1396
نوشته های بیمه ای

تحلیل بازاربیمه : راننده تاکسی در سی دقیقه برایم درس تحلیل بازار را گفت

چندی پیش برای برگزاری یک کلاس به شمال کشور رفتم , زمان رسیدن به مقصد بعلت خستگی دوست داشتم در مسیربین فرودگاه تا هتل را سکوت […]