بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه 50 از 61 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 16, 1396

بیمه ایران: پیشنهاد تغییر مالکیت با ماموریت و تکالیف تنها شرکت بیمه دولتی تطابق دارد

تنها شرکت بیمه دولتی کشورمان جشن هشتادو دوسالگی شدن خویش را طی مراسمی مجلل بپا کرد. شرکت بیمه ای که در طی این مدت فعالیت خدمات […]
آبان 14, 1396

ریسک ورشکستگی: ریسک ورشکستگی در صنعت بیمه کشورمان در پایین ترین حد ممکن

متاسفانه با به مشکل خوردن چند موسسه مالی در ماه های اخیر و نیز یک شرکت بیمه در چند سال قبل حساسیت مشتریان بانک ها و […]
آبان 12, 1396

نماینده بیمه: تنبیه شدن نماینده بیمه بعلت تصمیمات مدیریتی شرکت بیمه

وقتی در مسیر فعالیت شغلی به مواردی برخورد میکنیم که هرگز دربازار بیمه سابقه نداشته است نه تنها تعجب انسان بر انگیخته میشود بلکه این سوال […]
آبان 11, 1396
نوشته های بیمه ای

روش های مقابله با ریسک و حوادث: مطالبه گری و حساسیت زایی گامی بنیادین در مقابله با مخاطرات

انجمن جامعه ایمن ایران ,هرساله در ابتدای فصل سرما ,با تکیه برتجربیات علمی و آمارو ارقام حوادث ناشی از گازگرفتگی و نحوه نادرست استفاده از وسایل […]
آبان 10, 1396
نوشته های بیمه ای

فرهنگ بیمه: توسعه بازار و فرهنگ بیمه در گرو توانمندی نمایندگان و کارگزاران

اعضا شبکه کارگزاری و نمایندگی بازاربیمه کشورمان افرادی از جمع تحصیل کردگان و دارای هوش اجتماعی وافر در بین اشخاص شاغل دربخش خدماتی اقتصاد کشورمان هستند […]