بایگانی‌ها نوشته هایی از جنس بیمه - صفحه ۵۰ از ۶۱ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 16, 1396

بیمه ایران: پیشنهاد تغییر مالکیت با ماموریت و تکالیف تنها شرکت بیمه دولتی تطابق دارد

بازدید: 6تنها شرکت بیمه دولتی کشورمان جشن هشتادو دوسالگی شدن خویش را طی مراسمی مجلل بپا کرد. شرکت بیمه ای که در طی این مدت فعالیت […]
آبان 14, 1396

ریسک ورشکستگی: ریسک ورشکستگی در صنعت بیمه کشورمان در پایین ترین حد ممکن

بازدید: 32متاسفانه با به مشکل خوردن چند موسسه مالی در ماه های اخیر و نیز یک شرکت بیمه در چند سال قبل حساسیت مشتریان بانک ها […]
آبان 12, 1396

نماینده بیمه: تنبیه شدن نماینده بیمه بعلت تصمیمات مدیریتی شرکت بیمه

بازدید: 13وقتی در مسیر فعالیت شغلی به مواردی برخورد میکنیم که هرگز دربازار بیمه سابقه نداشته است نه تنها تعجب انسان بر انگیخته میشود بلکه این […]
آبان 11, 1396
نوشته های بیمه ای

روش های مقابله با ریسک و حوادث: مطالبه گری و حساسیت زایی گامی بنیادین در مقابله با مخاطرات

بازدید: 11انجمن جامعه ایمن ایران ,هرساله در ابتدای فصل سرما ,با تکیه برتجربیات علمی و آمارو ارقام حوادث ناشی از گازگرفتگی و نحوه نادرست استفاده از […]
آبان 10, 1396
نوشته های بیمه ای

فرهنگ بیمه: توسعه بازار و فرهنگ بیمه در گرو توانمندی نمایندگان و کارگزاران

بازدید: 32اعضا شبکه کارگزاری و نمایندگی بازاربیمه کشورمان افرادی از جمع تحصیل کردگان و دارای هوش اجتماعی وافر در بین اشخاص شاغل دربخش خدماتی اقتصاد کشورمان […]