بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه 11 از 28 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 17, 1397

تاریخچه صندوق تامین خسارت های بدنی :

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 15, 1397

موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 13, 1397

شرح وظایف هیات نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی:

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 11, 1397

شرح وظایف مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 8, 1397

منشور اخلاقی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی :

به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزش‌های انسانی و سازمانی و در راستای خدمتگزاری شایسته و بایسته به زیان‌دیدگان محترم کارمندان صندوق بعنوان خدمتگزاران […]