بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه ۱۲ از ۲۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396
nokate bime

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن:

بازدید: 25 مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح […]
بهمن 20, 1396

تعریف متفاوت از شرکتهای بیمه گر و کار اصلی آنها:

بازدید: 6کار بیمه گر چیست؟  بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسکها را طبقه بندی کند، صاحبان ریسکهای مشابه را دور هم جمع […]
بهمن 20, 1396

چگونه شرکت بیمه مناسب را انتخاب کنیم؟

بازدید: 8معمولاً یکی از مشکلات متقاضی خدمات بیمه‌ای انتخاب شرکت بیمه مناسب است. معیار و روش انتخاب شرکت بیمه مناسب در کشور کمتر معرفی شده است. […]
بهمن 20, 1396

نحوه پرداخت هزینه های درمانی مصدومین تصادفات رانندگی:

بازدید: 16الزامات قانونی: – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز […]
بهمن 1, 1396

سوار بر موج رصد بازار !

بازدید: 9“بیمه ی تهدید” و “بیمه ی ترور” نتیجه ی رصد بازار و هوشمندی یک شرکت بیمه ی آلمانی به نام اکسترموس است که بعد از […]