بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه 13 از 28 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 6, 1397

بیمه از نظر فقه اسلامی:

بیمه مورد توجه فقهای اهل سنت و شیعه قرار گرفت و در مورد مشروعیت آن نظرات متفاوتی اظهار شد. البته بیشترین مخالفین مشروعیت بیمه اهل سنت […]
فروردین 5, 1397

زمینه های روانی و اجتماعی شکل گیری بیمه

زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیری، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. بیم […]
بهمن 20, 1396

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت:

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل […]
بهمن 20, 1396

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.  شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح 1 تا 5 تقسیم می‌شوند […]
بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

 دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول می‌باشد […]