بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه 14 از 28 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396

مدیریت ریسک چیست؟؟؟

 برای مدیریت ریسک بنگاه، تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما در یک نگاه کلّی مدیریت ریسک بنگاه عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل […]
بهمن 20, 1396

برای گرفتن خسارت دیه از شرکتهای بیمه چه مدارکی لازم است؟

عمده مدارکی که نیاز است تا بیمه گر خسارت را پرداخت کند به شرح زیر می باشد: 1) رأی دادگاه 2) کروکی پلیس 3) اصل کوپن […]
بهمن 20, 1396
nokate bime

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن:

 مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر […]
بهمن 20, 1396

تعریف متفاوت از شرکتهای بیمه گر و کار اصلی آنها:

کار بیمه گر چیست؟  بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسکها را طبقه بندی کند، صاحبان ریسکهای مشابه را دور هم جمع کند، […]
بهمن 20, 1396

چگونه شرکت بیمه مناسب را انتخاب کنیم؟

معمولاً یکی از مشکلات متقاضی خدمات بیمه‌ای انتخاب شرکت بیمه مناسب است. معیار و روش انتخاب شرکت بیمه مناسب در کشور کمتر معرفی شده است. بیمه‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران […]