بیمه

تعیین ریسک موضوع بیمه

/
اعلام ریسک در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف مد …
بیمه

تشدید خطر در بیمه چیست

/
مفهوم تشدید ریسک: قانونگذار تشدید ریسک را به مواردی اطلاق نمو…
بیمه

سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه‌ای

/
تنها افرادی می‌توانند ذینفع قرارداد بیمه قرار گیرند و از پوشش بیمه …
nokate bime

نحوه اعلام وقوع حادثه

/
قانون نحوه خاصی را بر اعلام حادثه در نظر نگرفته است لذا بیمه…
nokate bime

نحوه جبران خسارت توسط بیمه گر

/
مسئولیت بیمه گر عبارت است از محاسبه و پرداخت تفاوت قیمت مال بیمه…
بیمه

بیمه عقدی معوض و الحاقی است

/
بیمه عقدی است معوض معوض بودن عقد آثار و احکام عقود معوض را ایجاد کر…
nokate bime

فرصت اعلام وقوع حادثه

/
فرصت اعلام حادثه را حداکثر ظرف 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه…
nokate bime

نظام حقوقی و شرایط دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر

/
علی رغم پذیرش دعوی مستقیم از طرف کشورهای مختلف،نظام حقوقی و شرایط دعوی در…
nokate bime

بیمه آزادگان

/
بیمه آزادگان به موجب ماده ١٣ قانون مدت اسارت برای عموم آزادگان…