بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه ۲۱ از ۲۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 29, 1396

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته هواپيما کدامند؟

بازدید: 12بيمه هواپيما يكي از تخصصي‌ترين رشته‌هاي بيمه‌اي است كه به دليل تنوع پوشش‌ها از جمله بدنه، مسئوليت در قبال مسافران، مسئوليت توليدكنندگان و … پيچيدگي […]
مهر 29, 1396

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق‌بيمه انواع رشته‌هاي بيمه کدامند؟

بازدید: 19۱-          بيمه‌پذير بودن ريسك‌. ۲-          شدت و تواتر ريسك. ۳-          توجه به تابع توزيع ريسك و ميانگين و واريانس آن. ۴-          سوابق عمليات بيمه‌اي آن رشته. ۵-          اعمال تخفيف يا […]
مهر 29, 1396

طبق ماده سه قانون بیمه چه چیزهایی می بایست در بیمه نامه طور صریح قید گردد؟

بازدید: 10در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود. ۱- تاریخ انعقاد قرارداد . ۲- اسم  بیمه گر و بیمه گذار . ۳- موضوع بیمه . ۴- […]
مهر 29, 1396

ماده یک قانون بیمه چیست؟

بازدید: 22بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا […]
مهر 29, 1396

بيمه نامه با مبلغ شناور چیست؟

بازدید: 341پيچيدگي فعاليتها و تنوع واحدهاي صنعتي و حجم مبادلات و كالاهايي كه هر روز به انبار وارد يا خارج ميشود و همچنين تورم قيمتها در […]