بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه 8 از 28 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 2, 1397
nokate bime

فرانشیز چیست؟(قسمت دوم)

4- فرانشیز در بیمه های اموال صرفنظر از روشهایی که در کشور ما و یا در سایر نقاط متداول است اصولاً وجود فرانشیز در همه انواع […]
مرداد 1, 1397
nokate bime

فرانشیز چیست؟(قسمت اول)

فرانشیز : به مبلغی از خسارت گفته می شود که به عهده بیمه گذار بوده و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد. با اصطلاع فرانشیز […]
خرداد 7, 1397
nokate bime

اصل حسن نیت چیست؟؟؟

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است . برای طرفین […]
خرداد 5, 1397
nokate bime

شرایط اعمال ماده ۱۲ بیمه چیست؟؟؟

تعریف شرایط اعمال ماده ۱۲ بیمه
خرداد 3, 1397
nokate bime

اصل اتکایی چیست؟؟؟

تعریف اصل اتکایی در بیمه