بایگانی‌ها نکات بیمه ای - صفحه ۹ از ۲۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 17, 1397

تاريخچه صندوق تامین خسارت های بدنی :

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 15, 1397

موضوع فعاليت صندوق تامین خسارت های بدنی

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 13, 1397

شرح وظايف هيات نظارت صندوق تأمين خسارتهاي بدني:

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 11, 1397

شرح وظايف مجمع صندوق تامین خسارت های بدنی

توضیحاتی در خصوص صندوق تامین بدنی و آشنایی با آن صندوق
اردیبهشت 8, 1397

منشور اخلاقي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني :

بازدید: 6 به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي انساني و سازماني و در راستاي خدمتگزاري شايسته و بايسته به زيان‌ديدگان محترم کارمندان صندوق […]