بایگانی‌ها کتابخانه - صفحه ۴ از ۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 15, 1397
کتاب بیمه

خلاصه كتاب منشور مديريت امام علي(ع) (بخش دوم)

خلاصه كتاب منشور مديريت امام علي(ع) اثر سیدمحمد مقیمی
اردیبهشت 11, 1397
کتاب بیمه

خلاصه كتاب منشور مديريت امام علي(ع) (بخش اول)

خلاصه كتاب منشور مديريت امام علي(ع) اثر سیدمحمد مقیمی
اردیبهشت 7, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب انرژی و قدرت فکر

خلاصه کتاب انرژی و قدرت فکر گرداوری شده توسط صادق عظیمی
اردیبهشت 5, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب كشف توانمندي هاي منابع انساني و بكارگيري آن

خلاصه کتاب كشف توانمندي هاي منابع انساني و بكارگيري آن اثر تام رث
اردیبهشت 1, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب تصمیم گیری حکیمانه

کتاب تصمیم گیری حکیمانه اثر محمد باقریان