بایگانی‌ها عمومی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 25, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب دوازده گام تا ارتباط مؤثر

در صورتی که دوست دارید با دیگران یک ارتباط خوب و موثر برقرار نمایید کتاب دوازده گام تا ارتباط موثر را پیشنهاد می دهم.
خرداد 22, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب مشکلات رفتاری در سازمان

خلاصه کتاب مشكلات رفتاري در سازمان ترجمه دكتر علي دنيا ديده
خرداد 19, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب هنر اندیشیدن

چرا بعضي از مردم موفق و بغضي نا موفق هستند؟اين سؤال ميليونها بار پرسيده شده است.پاسخ هاي زيادي هم به آن داده اند.اينها برخي از پاسخ ها هستند: فرصت هاي بهتري نصيب افراد موفق شده است،كساني كه موفق نمي شوند گذشته ي بدي داشته اند ،افراد تنبل موفق نمي شوند. نويسنده در تمام طول زندگي اش به دنبال پاسخ اين سؤال بوده است كه راه حل را اينگونه پيدا كرده است:افراد موفق متفاوت با افراد ناموفق فكر مي كنند.اين كتاب11 نوع تفكر را كه افراد موفق از آنها استفاده مي كنند به شما معرفي مي كند.
خرداد 15, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب سرمایه گذاری روی کارکنان

 در دورانی که بهسازی مدام تنها گزینه ای است که در برابر سازمان هایی وجود دارد که می خواهند در دنیای تغییرات سریع باقی بمانند. سرمایه گذاری روی کارکنان تنها استاندارد و گزینه ای است در جهان که می تواند سازمانها را در تحقق این امر یاری بدهد . مزیت رقابتی از کارکنانی سرچشمه می گیرد که از توان رقابتی برخوردارند . بعبارتی سازمانها در صورتی می توانند در محیط رقابتی کار کنند . رقابت کنند و موفق شوند که کارکنانشان از مهارتها و نگرش های مناسب برخوردار باشند . کارکنان وقتی بدانند سازمان از آنها چی می خواهد هدف خود را می شناسند و می توانند برای رسیدن به هدف تلاش کنند . این کارکنان نگاه مثبتی به کار خود دارند و احتمال بیشتری دارد که در موفقیت سازمان نقش کامل خود را ایفا کنند . بنابراین می توانیم بگوییم شناخت کارکنان از نقش خود ، چگونگی ایجاد انگیزه در آنها و نحوه اجرای کار بصورت هماهنگ و منسجم تعیین کننده شکست یا موفقیت هر سازمانی است . این استاندارد روش هایی را ارائه می دهد که سازمان بتواند از این طریق منطقی و شایسته مدیریت کارکنان ، صرفنظر از حجم یا نوع کار مقام خودش را در خوامقدم رقابت حفظ کند .
خرداد 14, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب تکنیک های ارزشیابی پرسنل

خلاصه کتاب تكنيک هاي ارزشيابي پرسنل اثر فرانك اسكات - لنون