بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۱۰۴ از ۱۵۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

بیمه ایران:تداوم تصمیم گیری های بدون ضابطه در بیمه ایران

بازدید: 10 بررسی انتصابات اخیر در بیمه ایران به لحاظ سوابق سازمانی دو فرد نامبرده از انجا ضروری خواهد بود که چندی پیش عضو کمیسیون اقتصادی […]
بهمن 12, 1396

بیمه درمان:مناقصات حوزه بیمه درمان مغایر با آیین نامه های بیمه ای

بازدید: 20 روشهای پلیسی _نظارتی در حل چالش بیمه درمان بی اثر است/ مناقصات حوزه بیمه درمان مغایر با آیین نامه های بیمه ای   یک […]
بهمن 12, 1396

ریشه های شکل گیری آتیه سازان حافظ کجاست

بازدید: 14 ریشه های شکل گیری آتیه سازان حافظ کجاست/ دستفروشان را از مقابل شرکت های بیمه جمع کنید / بازنشر   صنعت بیمه در ایران […]
بهمن 12, 1396

بیمه های دریایی:اطلاعاتی جالب در خصوص سیر تحول مقررات بیمه های دریایی

بازدید: 8 در کنفرانس بین‌المللی ۱۹۸۹ که درباره مقررات مربوط به نجات در دریا برگزار گردید ، حفظ محیط مورد توجه قرار گرفت و بر همین […]
بهمن 12, 1396

ریسک های سیاسی: بررسی ضمانت نامه بیمه ای و سازوکار پوشش ریسک های سیاسی

بازدید: 37 جذب سرمایه همواره به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود و توجه یا عدم توجه به یکی از مهم‌ترین عواملی […]