بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 106 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.  شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح 1 تا 5 تقسیم می‌شوند […]
بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

 دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول می‌باشد […]
بهمن 20, 1396

مدیریت ریسک چیست؟؟؟

 برای مدیریت ریسک بنگاه، تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما در یک نگاه کلّی مدیریت ریسک بنگاه عبارت است از فرایند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل […]
بهمن 20, 1396

برای گرفتن خسارت دیه از شرکتهای بیمه چه مدارکی لازم است؟

عمده مدارکی که نیاز است تا بیمه گر خسارت را پرداخت کند به شرح زیر می باشد: 1) رأی دادگاه 2) کروکی پلیس 3) اصل کوپن […]
بهمن 20, 1396
nokate bime

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن:

 مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر […]