بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۱۰۶ از ۱۵۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

کارمزد فروش بیمه نامه: من که باور نکردم ، شما چطور

بازدید: 57در طی روزهای گذشته ,خبری را به نقل از سوی یکی از مدیران محترم صنعت بیمه شنیدم, هزینه کارمزد فروش بیمه نامه ها بالاست !!!!!؟؟؟؟؟ […]
بهمن 11, 1396

انتصابات بیمه مرکزی: تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.

بازدید: 49 احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار پست سازمانی نهاد ناظر منتشر گردید که برای هر یک از مدیران محترم […]
بهمن 10, 1396

شبکه فروش بیمه: چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم

بازدید: 62برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی […]
بهمن 7, 1396

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی ( قسمت دهم )

بازدید: 10وقتی موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با بیکاری گسترده در سطحی وسیع و سرمایه گذاری های سنگین مطرح میگردد این به مفهوم هدف […]
بهمن 6, 1396

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی( قسمت نهم )

بازدید: 37 در حین نوشتن این سری از یادداشت ها ,خبرهایی از تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون ,کار و رفاه اجتماعی و […]