بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 110 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 12, 1396

بیمه : با اطمینان سرمایه زندگی را حفظ کنیم/ یک گزینه بیمه ای برای سرمایه های از دست رفته

درست است که بیمه نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از دست رفتن اعضای خانواده و عزیزان را جبران نماید، لیکن با برنامه ریزی صحیح در مورد هزینه‌های احتمالی […]
بهمن 12, 1396

سهم نگهداری ریسک : ضوابط و مقررات سهم نگهداری ریسک توسط شرکت های بیمه / نادیده گرفتن عوامل تاثیرگذار در تعیین سهم نگهداری در قوانین بیمه ای ایران

در محاسبه سهم نگهداری برای هر ریسک و برای مجموع ریسک‌ها در آیین‌نامه 1؍55 و آیین‌نامه 69از عوامل بسیار اندکی بهره گرفته شده که طبیعتاً با […]
بهمن 12, 1396

بیمه : پنجره های شکسته صنعت بیمه کشور / پنجره های شکسته چه پیامی به بیمه گذار می دهد

نظریه پنجره شکسته در صنعت بیمه براین اصل استوار است که جلوگیری از تخلف های کوچک در زمان معقول و با برخورد جدی ، تمایل به […]
بهمن 12, 1396

کارمزد فروش بیمه نامه: من که باور نکردم ، شما چطور

در طی روزهای گذشته ,خبری را به نقل از سوی یکی از مدیران محترم صنعت بیمه شنیدم, هزینه کارمزد فروش بیمه نامه ها بالاست !!!!!؟؟؟؟؟ هرگز […]
بهمن 11, 1396

انتصابات بیمه مرکزی: تبریک به گامی ارزشمند که در بیمه مرکزی ایران برداشته شد.

 احکام صادره از سوی رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران در چهار پست سازمانی نهاد ناظر منتشر گردید که برای هر یک از مدیران محترم منصوب […]