بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۱۱۴ از ۱۵۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 25, 1396
نوشته های بیمه ای

اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت چهارم )

بازدید: 6در دولت های دوره هفتم و هشتم ,اقتصاد کشور از توازن و شرایط بسیار مناسبی برخوردار بود . دولت با تشویق سرمایه گذاران , کارآفرینان […]
دی 24, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت سوم)

بازدید: 8پس از اتمام جنگ تحمیلی ,دولت سازندگی همیت خویش را در زمینه بازسازی مناطق جنگ زده و نیز رونق اقتصادی کشور معطوف نمود. در این […]
دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت اول)

بازدید: 13راستش مدتها بود که بطور شخصی و بر اساس علاقه شغلی در حال پیدا نمودن و مطالعه کتب و مقالات مربوط به ریسک های مدیریتی […]
دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت دوم )

بازدید: 23در این سلسله از یادداشت ها بدنبال بررسی میزان تاثیر گذاری ریسک های مدیریتی بر وضعیت مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی خصوصا شاخه کارآفرینی و […]
دی 21, 1396
نوشته های بیمه ای

ریسک بیکاری: ضرورت حمایت مدیریت ریسک از کارآفرینان و خود اشتغالان

بازدید: 10در طی ماههای اخیر دولت محترم دوره دوازدهم براساس سیاست های اشتغال زایی تاکید شده در برنامه ششم توسعه و تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر […]