بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۱۱۵ از ۱۵۷ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت دوم )

بازدید: 23در این سلسله از یادداشت ها بدنبال بررسی میزان تاثیر گذاری ریسک های مدیریتی بر وضعیت مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی خصوصا شاخه کارآفرینی و […]
دی 21, 1396
نوشته های بیمه ای

ریسک بیکاری: ضرورت حمایت مدیریت ریسک از کارآفرینان و خود اشتغالان

بازدید: 10در طی ماههای اخیر دولت محترم دوره دوازدهم براساس سیاست های اشتغال زایی تاکید شده در برنامه ششم توسعه و تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

بیمه های زندگی: توسعه بیمه های مستمری و تشکیل سرمایه بازنشستگی بازرگانی ضرورت امروز جامعه ایرانی

بازدید: 13در قانون برنامه ششم توسعه ,سهم بیمه های زندگی پنجاه در صد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است . […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

بیمه : خلق زنجیره ارزش در خدمات بیمه های بازرگانی

بازدید: 59تجربه ثابت نموده است اگر یک کتابی با موضوع اجتماعی را به چند نفر بدهید تا بخوانند و سپس از آنها بخواهید تا برداشت خویش […]
دی 13, 1396

بیمه اسب چیست؟؟؟

بازدید: 40✳️ خطرات تحت پوشش : 1⃣ تلف ناشی از بیماری 2⃣ تلف ناشی از حادثه 3⃣ نقص عضو ناشی از حادثه (حداکثر تا 50% ارزش […]