بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۱۱۹ از ۱۴۲ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

,,,مقابله با ریسک زلزله عزم سترگ ملی را میطلبد,,,

بازدید: 40یکباردیگرریسک زلزله بخشی از پیکره کشورعزیزمان,استان کرمانشاه را زخمی نمود.این حادثه طبیعی متاسفانه جان تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان را گرفت و بسیاری ازهموطنان را […]
آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

”’انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود.؟؟؟؟؟!,,,

بازدید: 31اصولا هر حادثه یا مصیبتی ,سناریوی مخصوص به خود را دارد.برای آشنایی با هر نوع از حوادث غیر مترقبه و رخداد و نحوه پیشگیری از […]
آبان 28, 1396
نوشته های بیمه ای

”’ای کاش هموطنان با خدمات بیمه آشنا شوند !؟”’

بازدید: 28بار دیگر زمین خشم خود را نشان داد.اینبار متاسفانه استان کرمانشاه و هموطنان عزیز آن دیار مورد آماج این خشم طبیعت قرار گرفتند . بر […]
آبان 21, 1396
نوشته های بیمه ای

,,, من باوربه تکافل را شخصا مشاهده کردم!!!!!؟؟؟؟؟”’

بازدید: 15مدتها بود که با واژه تکافل بجای ,,بیمه گری ,,از طریق برخی از مقالات منتشره در جراید اقتصادی آشنا شده بودم ,اما چون مطالب ترجمه […]
آبان 21, 1396
نوشته های بیمه ای

”’راننده تاکسی در سی دقیقه برایم درس تحلیل بازار را گفت !!!!!”’

بازدید: 30چندی پیش برای برگزاری یک کلاس به شمال کشور رفتم , زمان رسیدن به مقصد بعلت خستگی دوست داشتم در مسیربین فرودگاه تا هتل را […]