بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 119 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی (قسمت اول)

راستش مدتها بود که بطور شخصی و بر اساس علاقه شغلی در حال پیدا نمودن و مطالعه کتب و مقالات مربوط به ریسک های مدیریتی و […]
دی 23, 1396
نوشته های بیمه ای

مدیریت ریسک: اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی(قسمت دوم )

در این سلسله از یادداشت ها بدنبال بررسی میزان تاثیر گذاری ریسک های مدیریتی بر وضعیت مالی خانوارها و بنگاههای اقتصادی خصوصا شاخه کارآفرینی و خود […]
دی 21, 1396
نوشته های بیمه ای

ریسک بیکاری: ضرورت حمایت مدیریت ریسک از کارآفرینان و خود اشتغالان

در طی ماههای اخیر دولت محترم دوره دوازدهم براساس سیاست های اشتغال زایی تاکید شده در برنامه ششم توسعه و تاکیدات ریاست محترم جمهوری بر عزم […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

بیمه های زندگی: توسعه بیمه های مستمری و تشکیل سرمایه بازنشستگی بازرگانی ضرورت امروز جامعه ایرانی

در قانون برنامه ششم توسعه ,سهم بیمه های زندگی پنجاه در صد در سال پایانی برنامه از مجموع پرتفوی صنعت بیمه تعیین شده است . هیچ […]
دی 18, 1396
نوشته های بیمه ای

بیمه : خلق زنجیره ارزش در خدمات بیمه های بازرگانی

تجربه ثابت نموده است اگر یک کتابی با موضوع اجتماعی را به چند نفر بدهید تا بخوانند و سپس از آنها بخواهید تا برداشت خویش از […]