نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه(بخش اول)

/
✍️ یادداشت روز : ''' انسان -خطر -حادثه - خسارت -تعاون - بیمه '''(ف…
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان

/
✍️ یادداشت روز : ''' دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نماین…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه (بخش چهارم)

/
✍️ یادداشت روز : '''انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه '''(فلس…
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه (بخش سوم)

/
✍️ '''انسان -خطر -حادثه - خسارت - تعاون - بیمه '''(فلسفه وجودی و س…
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل کمپین ملی کاهش حوادث و تصادفات رانندگی

/
✍️ گفتگوی هفته : '''  دعوت به تشکیل کمپین ملی کاهش حوادث و تصا…
نوشته های بیمه ای

انسان - خطر -حادثه - خسارت -تعاون -بیمه (بخش دوم )

/
✍️ یادداشت روز : ''' انسان - خطر -حادثه - خسارت -تعاون -بیمه '''(فل…
نوشته های بیمه ای

الگو برداری از برنامه های مدیریت ریسک و بیمه سازمان FAO در کشورهای عضو

/
✍️ گفتگوی هفته : ''' الگو برداری از برنامه های مدیریت ریس…
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان

/
چگونگی ترویج فرهنگ بیمه ✍️ یادداشت روز : ''' دعوت به تشکیل سندی…
بیمه

نقشه راه اعتمادسازی | بنا کردن اعتماد (گام دوم)

/
آنچه یک فضا را شاد می‌کند سلامتی آن محیط است و یکی از مهم‌ترین ا…