بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۲۲ از ۱۵۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1397
نوشته های بیمه ای

پرداخت خسارت در سه دقیقه به جای 60 روز

بازدید: 63 خسته از تجربیات نامناسب با شرکت‌های خودخواه بیمه پرداخت خسارت در سه دقیقه به جای 60 روز هفت ثانیه. این مدت‌زمانی است که طی […]
مهر 30, 1397
News1

اخلاق در صنعت بیمه سقوط کرد

بازدید: 61“اخلاق در صنعت بیمه سقوط کرد” خبر به همین اندازه کوتاه است و تاسف آور.صنعت بیمه سالهاست که شاهد تنزل اخلاق است از وقایع خیابان […]
مهر 30, 1397
Risk Management

خصوصیات ریسک

بازدید: 69ريسك / Risk هر نوع فعاليتی در فرآيند اجرای خود با احتمال وقوع حوادث و يا مخاطراتی رو به رو می باشد كه حاصل آن […]
مهر 30, 1397
بیمه

كاستنی يا فرانشيز

بازدید: 64كاستنی يا فرانشيز ( Franchise ) به مبلغی از خسارت گفته می شود كه بر طبق شرط بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت […]
مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه – خسارت -تعاون – بیمه(بخش اول)

بازدید: 113✍️ یادداشت روز : ”’ انسان -خطر -حادثه – خسارت -تعاون – بیمه ”'(فلسفه وجودی و سیر تکامل بیمه گری در گذر زمان) انسانها از […]