بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۲۳ از ۱۵۷ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1397
بیمه

كاستنی يا فرانشيز

بازدید: 64كاستنی يا فرانشيز ( Franchise ) به مبلغی از خسارت گفته می شود كه بر طبق شرط بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گذار بوده و بيمه‌گر نسبت […]
مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه – خسارت -تعاون – بیمه(بخش اول)

بازدید: 113✍️ یادداشت روز : ”’ انسان -خطر -حادثه – خسارت -تعاون – بیمه ”'(فلسفه وجودی و سیر تکامل بیمه گری در گذر زمان) انسانها از […]
مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان

بازدید: 47✍️ یادداشت روز : ”’ دعوت به تشکیل سندیکای کارگزاران و نمایندگان”’ صنعت بیمه همچون تمامی بخش های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی … به مثابه […]
مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه (بخش چهارم)

بازدید: 47✍️ یادداشت روز : ”’انسان -خطر-حادثه -خسارت -تعاون -بیمه ”'(فلسفه وجودی و سیر تکامل بیمه گری در گذر زمان) در بخش سوم اشاره گردید از […]
مهر 29, 1397
نوشته های بیمه ای

انسان -خطر -حادثه – خسارت – تعاون – بیمه (بخش سوم)

بازدید: 47✍️ ”’انسان -خطر -حادثه – خسارت – تعاون – بیمه ”’(فلسفه وجودی و سیر تکامل بیمه گری در گذر زمان) در بخش دوم ،تحول عظیمی […]