بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۳۱ از ۱۵۷ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری ملی

بازدید: 3✍️ یادداشت روز : ”’نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری ملی ”’ در کتابهای بازاریابی ، مباحثی پیرامون عوامل روانشناختی و انگیزشی […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی

بازدید: 8✍️ گفتگوی هفته : ”’درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی ”’ در خبرهای بیمه ای هفته جاری در نشست های متعددی که در سطح مدیران […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده

بازدید: 4✍️ یادداشت روز : ”’ چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده ؟”’ صنعت بیمه در طی هشت دهه فعالیت در ایران فرازها و فرودهای بسیاری […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد

بازدید: 2✍️ یادداشت روز : ”’ چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد؟”’ انسانها در سبک گفتار و رفتار در اجتماع با یکدیگر […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگویی

بازدید: 2✍️ گفتگوی هفته : ”’دولت و مجلس در صحنه عینی پرسشگری و پاسخگویی”’ در هفته اخیر ،من نیز همانند میلیونها هموطن در پی طرح سوالات […]