time management

سه نکته برای ذخیره کردن زمان در هر روز

/
شما پر از ایده هستید، زود یاد می‌گیرید و زود دست‌به‌کار می‌شوید. می‌خو…
بیمه

دوقطبی شدن برند ها چیست؟

/
پیتر فیسک، فیزیکدان هسته ای، پس از سالها مطالعه و کار در حوزه …
time management

ده نکته‌ ی مدیریت زمان که کار می‌کند

/
خیلی از ما برای مدیریت زمان بهتر، کتابی خوانده‌ایم و یا در دور…
بیمه

هفت نکته برای داشتن یک روز کاری مؤثرتر

/
۱– با یک چشم‌انداز و هدف روشن، روزتان را آغاز کنید. ۲ – هدف روزانه‌ت…
کتاب بیمه

خلاصه كتاب هستی شناسی بهبود در سازمان

/
 بدون تردید سازمانها و جامعه مدیریتی مانیازمند استفاده از رویکردهای جدید مدیريتی و سازمانی است.که می بایست از جایگاه هستی شناسی فرهنگی ودینی برخوردار باشد.که وسیله ای برای بهبود سازمانی گردند.موقعی که به رویکردهای جدید مدیریتی مثل شش سیگما نگاه می کنیم متوجه می شویم زیرساخت های فکری و اعتقادی ما ریشه عمیق تر برای این رویکردهای ارائه می دهد.که در این رویکردها به مفاهیمی مثل بهبود مستمروکاهش خطا درسازمان درحد صفرمی رسیم, که این مفاهیم بیش ازهرتفکر مدنی, ریشه درتفکر اعتقادی ودینی ما دارد. توجه به مفاهیم هستی شناسی این رویکردها براصول هستی شناسی این سرزمین باعث تعمیق و کاهش مقاومت در برابر بکارگیری روش های و ابزارهای آنان منجر می شود.حتی می تواند به دانشی جدید ،نو و یا حداقل به برداشت های جدید از موضوع بینجامد که با رسالت جنبش نرم افزاری هماهنگ باشد.
nokate bime

اصل حسن نیت چیست؟؟؟

/
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی برحسن نیت باشد ولی در بیمه …
بیمه

قانون پارکینسون

/
اثر حامد، یک قانون مهم و البته من‌درآوردی (!) توسط خود من است که در مبحث مدی…
نوشته های بیمه ای

 ضرورت تامین بیمه نامه جامع حوادث آتش سوزی و بلایای طبیعی در سراسر کشور

/
" بلایا هرگز با اطلاع و هماهنگی قبلی رخ نداده و نمیدهند"!!! مطا…
بیمه

اصل پارتو چیست ؟

/
اصل پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ بیان می کند ۲۰ درصد از عوامل، ۸۰ درصد م…