بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 35 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

روستاهای مخروبه چگونه مجددا آباد میشوند

✍️گفتگوی هفته : ”’روستاهای مخروبه چگونه مجددا آباد میشوند؟؟؟!!!”’ خیلی سالهای قبل ،باتفاق یکی از دوستانم در حال قدم زدن در حاشیه شمالی کویر مرکزی به […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری ملی

✍️ یادداشت روز : ”’نقش صنعت سرگرمی در ممانعت از کاهش بهره وری ملی ”’ در کتابهای بازاریابی ، مباحثی پیرامون عوامل روانشناختی و انگیزشی و […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی

✍️ گفتگوی هفته : ”’درخواست منطقی شرکت های بیمه بازرگانی ”’ در خبرهای بیمه ای هفته جاری در نشست های متعددی که در سطح مدیران ارشد […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده

✍️ یادداشت روز : ”’ چرا صنعت بیمه مظلوم واقع شده ؟”’ صنعت بیمه در طی هشت دهه فعالیت در ایران فرازها و فرودهای بسیاری را […]
شهریور 22, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد

✍️ یادداشت روز : ”’ چرا دیدگاههای اقتصادی انسانها با یکدیگر در زندگی تفاوت دارد؟”’ انسانها در سبک گفتار و رفتار در اجتماع با یکدیگر تفاوتهای […]