نوشته های بیمه ای

گسترش بیمه حوادث و بلایای طبیعی یک ضرورت ملی 

/
موقعیت جغرافیایی و سوابق خسارتهای طبیعی رخداده در چند دهه اخیر…
نوشته های بیمه ای

توانایی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی

/
مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استرا…
crm

۱۰ خواسته‌ی همه مشتریان

/
سازمانهای مشتری نواز با عرضه‌ی خدمات مشورتی، ارائه‌ی راهنمایی‌های لا…

اصل غرامت یا اصل زیان چیست؟؟؟

/
تعریف اصل غرامت یا اصل زیان در بیمه
کتاب بیمه

خلاصه کتاب چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم(بخش اول)

/
خلاصه کتاب چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم اثر کیت کنان

اصل تعدد بیمه چیست؟؟؟

/
تعریف اصل تعدد در بیمه

اصل جانشینی چیست؟؟؟

/
تعریف اصل جانشینی در بیمه
news

آفت اثر هاله ای در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه

/
آفت اثر هاله ای در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه / سرانجام قر…
news

یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه (ERM) برای موسسات بیمه

/
یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه (منتج از مساله فوق)، بیمه مرکزی ا…