بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 4 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 6, 1397
بیمه

اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را نسبت به موضوع بیمه انجام نماید و در صورت حادثه، اقداماتی برای جلوگیری از توسعه خسارت به عمل […]
بهمن 5, 1397
بیمه

آیا از رئیس خود متنفرید؟

دلیل حداقل نیمی از همه کارکنانی که از کار خود استعفا داده‌اند، به طریقی به رئیس شان مربوط بوده است. کارکنان از روسایی شکایت دارند که […]
بهمن 4, 1397
بیمه

زمان شروع پوشش بیمه

علی الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده، ولی معمول است که در قرارداد، زمان مشخص دیگری را برای شروع عقد تعیین می‌نمایند. در قرارداد بیمه […]
بهمن 3, 1397
بیمه

آیا واقعا ساعات کاری کمتر کارایی شرکت را افزایش می دهد

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای […]
بهمن 2, 1397
بیمه

تعیین ریسک موضوع بیمه

اعلام ریسک در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف مد نظر قرار می‌گیرد . حادثه پوشش داده شده، فعالیت پوشش داده شده و خسارت موضوع […]