بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۴۰ از ۱۵۶ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

تحلیلی بر شرایط اعمال قاعده نسبی سرمایه در قراردادهای جاری بیمه ای

بازدید: 0✍ یادداشت روز : اخیر از سوی برخی از شرکت های بیمه خطاب به بیمه گذارانی که ،بیمه نامه بدنه اتومبیل خریداری کرده اند ، […]
مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

چرا خدمات بیمه در ایران توسعه نیافته و کماکان سنتی است ؟

بازدید: 0✍ یادداشت روز : همه اشخاص و سازمانها در طول زمان دچار تغییرات میگردند . بسیاری از مشاغل بعلت جایگزین شدن محصولات جدید و تغییر […]
مرداد 8, 1397
نوشته های بیمه ای

نقش مدیریت ریسک در جلوگیری از وقوع آنتروپی در سیستم کلان اجتماعی

بازدید: 0✍ یادداشت روز : نظریه سیستمی معتقد است هر موجود ،هر گیاه ،هر حیوان و هر انسان و سازمانی همچون خانواده ،شرکت ،وزارتخانه و کشور […]
مرداد 6, 1397
نوشته های بیمه ای

بيمه فر وختني است يا خريدني؟(قسمت دوم)

بازدید: 2نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ بيمه سازمان صداوسيما به عنوان يك رسانه ملي نقش ويژه‌اي در فرهنگ‌سازي دارد و بديهي است اطلاع‌رساني از طريق […]
مرداد 5, 1397
نوشته های بیمه ای

بيمه فر وختني است يا خريدني؟(قسمت اول)

بازدید: 58گسترش فرهنگ بيمه و بهبود ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير سومين بند برنامه تحول در صنعت بيمه كشور است.گسترش فرهنگ و يا همان فرهنگ‌سازي […]