از گاف دادن نترسید.

/
وقتی می‌خواهید جدی حرف بزنید، گاف می‌دهید و با ناامیدی بحث را‌…

مديريت ويترينى چیست؟

/
اين سبك مديريت به جاى تمركز بر عملكرد واقعى و بهره ورى، بر نمايش (s…

دستورالعمل نحوه تعیین خسارت:

/
دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون…

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

/
سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است…

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

/
 دوره انتظار مدتی است كه در طول آن بيمه‌گر تعهدی به جبران خسا…

مدیریت ریسک چیست؟؟؟

/
 برای مديريت ريسک بنگاه، تعاريف مختلفی ارائه شده است، اما در يک نگاه كل…

برای گرفتن خسارت دیه از شرکتهای بیمه چه مدارکی لازم است؟

/
عمده مدارکی که نیاز است تا بیمه گر خسارت را پرداخت کند به شرح…
nokate bime

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن:

/
 مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آ…

تعریف متفاوت از شرکتهای بیمه گر و کار اصلی آنها:

/
کار بیمه گر چیست؟  بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسکها را …