بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه ۶۱ از ۱۵۷ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 23, 1397

اصل تعدد بیمه چیست؟؟؟

تعریف اصل تعدد در بیمه
اردیبهشت 22, 1397

اصل جانشینی چیست؟؟؟

تعریف اصل جانشینی در بیمه
اردیبهشت 22, 1397

آفت اثر هاله ای در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه

بازدید: 8 آفت اثر هاله ای در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه / سرانجام قراردادهای خاص بیمه ای در سایه خطای ادراکی یک شرکت را تصور […]
اردیبهشت 22, 1397
news

یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه (ERM) برای موسسات بیمه

بازدید: 11 یکی از مشکلات اساسی صنعت بیمه (منتج از مساله فوق)، بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر و شرکتهای بیمه، فقدان یک سیستم مدون، […]
اردیبهشت 21, 1397
news6

بیمه توسعه چگونه به دنبال احیاء است!

بازدید: 12 زمان کوتاهی که مدیر عامل بیمه توسعه بدان اشاره داشته گذر 1825 روز است که زیان دیدگان بیمه توسعه ضمن زیان های مادی ، […]