بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 64 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اردیبهشت 25, 1397
نوشته های بیمه ای

گسترش بیمه حوادث و بلایای طبیعی یک ضرورت ملی 

موقعیت جغرافیایی و سوابق خسارتهای طبیعی رخداده در چند دهه اخیر که آمار و ارقام آنها در آرشیو رسانه ها ثبت گردیده نشان میدهد پتانسیل رخداد […]
اردیبهشت 25, 1397
نوشته های بیمه ای

توانایی صنعت بیمه در توسعه اقتصاد ملی

مطالعه و بررسی عوامل موفقیت سازمانها و شرکت هایی که با رویکرد استراتژیک مدیریت میشوند ،نشان میدهد که آنها به اهمیت و ضرورت اجرای مدیریت ریسک […]
اردیبهشت 24, 1397
crm

۱۰ خواسته‌ی همه مشتریان

سازمانهای مشتری نواز با عرضه‌ی خدمات مشورتی، ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم، رفتار مناسب و حاکم کردن مردم‌گرایی در تار و پود سیستم مدیریتی خود، حل کامل مسائل […]
اردیبهشت 24, 1397

اصل غرامت یا اصل زیان چیست؟؟؟

تعریف اصل غرامت یا اصل زیان در بیمه
اردیبهشت 23, 1397
کتاب بیمه

خلاصه کتاب چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم(بخش اول)

خلاصه کتاب چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم اثر کیت کنان