نوشته های بیمه ای

,,,ریسک ,هزینه فرصت از دست رفته در خوداشتغالی,,,

/
شرایط فعلی بازار کار در کشورمان به گونه ایست که این روزها دولت…
نوشته های بیمه ای

,,,نمایندگان ستون فقرات بازار بیمه هستند.,,,

/
هنوز مدت زیادی از بیان جمله معروف و زیبای یکی از مدیران بیمه…
نوشته های بیمه ای

,,,ریسک در فعالیت های تجاری نو,,,

/
چندی پیش به یک جلسه مذاکره مطالعات ریسک و بیمه دعوت شدم. از س…
نوشته های بیمه ای

'''پیام آوران مدیریت ریسک به بیمه گذاران باشیم ,,,

/
روی سخن با شبکه گسترده و فرهیخته کارگزاری و نمایندگی بازاربیمه یعنی پیشقراو…
نوشته های بیمه ای

'''بررسی علل پویایی بیمه گری بازرگانی نسبت به بیمه گران اجتماعی ,,,

/
به لحاظ تاریخی بیمه گری بازرگانی در سطح دنیا مقدم تر از بیمه گری…
نوشته های بیمه ای

'''انتظار بیمه گذاران از جناب آقای دکترکرباسیان ارتقا مطلوبیت و اطمینان به خدمات بیمه گری,,,

/
بعنوان یک شهروند ایرانی که آرزوی موفقیت دولت دوازدهم در امور اجرایی کشور…
نوشته های بیمه ای

,,,نمیدانم خنده باید کرد یا گریه ؟'''

/
در زمان گفتگوی با برخی از همکاران نماینده بیمه گاهی مطالبی ش…
نوشته های بیمه ای

'''حرمت امامزاده را متولی نگه میدارد!!!!! ,,,

/
اگر به مطالعه و بررسی فرهنگ کار در خانواده هایی که از گذشته ا…
نوشته های بیمه ای

'''ای کاش برای مقابله با ریسک عقب ماندگی, دوباره به کلاسهای درس بازگردیم !!!!!'''

/
کلاس -معلم -دانش -بینش -معرفت !!!!! از استاد بزرگ تاریخ و ادب…