بایگانی‌ها مدیریت دانش - صفحه 97 از 161 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 8( امتیازهای مادی و معنوی، نقش جنسیت در امتیاز خواهی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 7 (نقطه ترک مذاکره – استعفای عاطفی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 6 (تصورات نادرست در مورد مذاکره – قسمت دوم)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 5 (تصورات نادرست در مورد مذاکره – قسمت اول)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
نوشته های بیمه ای

حادثه:جلوه های زیبای نوعدوستی در لحظه های وقوع حوادث

در این هفته متاسفانه شاهد سانحه سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران -یاسوج بودیم . در این واقعه ,اهریمن حادثه جان ۶۵هموطن عزیزمان را گرفت و خانواده […]