بایگانی‌ها پادکست - صفحه ۵ از ۸ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 11(هشت روش افزایش درآمد به‌کمک شبکه‌های اجتماعی)

بازدید: 13                                                 برای […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 10(مذاکره گذشته نگر)

بازدید: 15                                                 برای […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 9(مفهوم اعتماد و اعتمادسازی در مذاکره)

بازدید: 15                                                 برای […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 8( امتیازهای مادی و معنوی، نقش جنسیت در امتیاز خواهی)

بازدید: 9                                                 برای […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 7 (نقطه ترک مذاکره – استعفای عاطفی)

بازدید: 10                                                 برای […]