بایگانی‌ها پادکست - صفحه 5 از 8 - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 12-ترفندهای مذاکره پاسخ‌های مثبت-متوالی

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 11(هشت روش افزایش درآمد به‌کمک شبکه‌های اجتماعی)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 10(مذاکره گذشته نگر)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 9(مفهوم اعتماد و اعتمادسازی در مذاکره)

                                                 برای مشاهده […]
اسفند 3, 1396
پادکست بیمه

پادکست شماره 8( امتیازهای مادی و معنوی، نقش جنسیت در امتیاز خواهی)

                                                 برای مشاهده […]