بایگانی‌ها اخبار صنعت بیمه - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

خرداد 4, 1397
news3

چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟

بازدید: 44 چگونه مدیران بیمه ای با ذخیره خسارات معوق بازی می کنند؟ / حساب سازی سود با استراتژی حمام بزرگ بازی با دخیره گیری خسارت […]
خرداد 4, 1397
news3

آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه ثالث تصویب شد

بازدید: 15 هیات وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه، آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث […]
خرداد 4, 1397
news5

جداول عمر کشور در سال 1395 بر اساس آمارهای ثبت مرگ در ایران 

بازدید: 14 مقایسه این ارقام با پوشش ثبت فوت در دوره مشابه قبل (90-1385)، که در مناطق شهری برای مردان حدود 90% و برای زنان حدود […]
خرداد 4, 1397
news5

جوسازی های بیمه ایرانی ها برای تصاحب پست هیات مدیره بیمه آسیا

بازدید: 28 بیمه ایرانی همچنان حضور در این شرکت بیمه دولتی را سکوی پرش به سوی پستهای کلیدی بیمه های خصوصی می دانند و هر جا […]
خرداد 4, 1397
news6

روند بیمه خودروهای صفر کیلومتر از زبان دبیر کل سندیکا

بازدید: 17 نارضایتی از سامانه کاویس / روند بیمه خودروهای صفر کیلومتر از زبان دبیر کل سندیکا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از برگزاری جلسه شرکت […]