بایگانی‌ها بیمه اتومبیل - صفحه ۲ از ۴ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 20, 1396

نحوه پرداخت هزینه های درمانی مصدومین تصادفات رانندگی:

بازدید: 16الزامات قانونی: – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در مراکز […]
دی 13, 1396

چنان چه کسی پروانه رانندگی اش را به موقع تمدید نکرد آیا در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است؟

بازدید: 15✅ خیر، عدم تمدید گواهی نامه رانندگی، دارنده آن را در حکم فرد فاقد گواهی نامه قرار نمی دهد و با پرداخت جریمه مربوطه گواهی […]
دی 13, 1396

شرايط پرداخت خسارت مالی بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

بازدید: 12🔸۱ – هر دو خودرو مقصر و زيان ديده در زمان وقوع حادثه دارای بيمه نامه شخص ثالث معتبر و پيوسته باشند. 🔹۲ – رانندگان […]
دی 13, 1396

اگر بر اثرحادثه رانندگی شخصی مصدوم شد برای انتقال وی به بیمارستان باید به نکات زیر دقت کنید

بازدید: 18🔹بیمارستانهای خصوصی: اگر مصدوم به بیمارستان خصوصی منتقل شود ، بیمارستان مصدوم را فقط بصورت آزاد پذیرش میکند و چنانچه مصدوم بستری گردد بازهم باید […]
دی 13, 1396

دیه دوم چیست؟

بازدید: 235🔸در صورت بروز حادثه، اگر شخصی فوت نکند اما صدمات وارده به او منجر شود تا از یک دیه ی کامل فراتر رود به آن […]