بایگانی‌ها بیمه انرژی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 30, 1396
INSURANCE

معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق‌بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش on shore:

بازدید: 27۱-          دارا بودن مجوز انجام كارهاي سرد (cold work permit) و گرم (Hot work permit) ۲-          وجود آموزش‌هاي تخصصي ايمني اشخاص درگير در حين پروژه ۳-          شناخت و […]
مهر 30, 1396
nokate bime

 معيارهاي اختصاصي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي در بخش off shore:

بازدید: 29۱-          نظارت بر عملكرد پيمانكار توسط ناظر شخص ثالث (MWS ,TP) ۲-          برنامه ساخت و مونتاژ تجهيزات در يارد پيمانكار ۳-          برنامه دستورالعمل­هاي بارگيري، چيدمان، تجهيزات سنگين بر […]
مهر 30, 1396

معيارهاي عمومي تعيين نرخ حق بيمه رشته نفت، گاز و پتروشيمي:

بازدید: 57۱-          موضوع پروژه ۲-          مدت بيمه ­نامه ۳-          تفكيك زماني پروژه از نظر مدت ساخت، دوره نگهداري، دوره آزمايش و راه­ اندازي(داشتن برنامه زمان بندي) ۴-          منطقه جغرافيايي پروژه […]