بایگانی‌ها بیمه مهندسی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آذر 26, 1397
بیمه مهندسی

ENGINEERING INSURANCE

Risks associated with the execution of construction or engineering projects are varied – and that is why, we have core specialists in engineering insurance who scrutinize […]
آذر 25, 1397
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه شکست ماشین آلات

1- پوشش بیمه ای MB تنها پس از نصب و تست عملکرد صحیح ماشین‌آلات آغاز می‌گردد. 2- مشخصات هر یک از ماشین‌آلات باید حداقل شامل نوع، […]
آذر 23, 1397
بیمه مهندسی

استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران

استثنائات عمومی: الف) جنگ (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، هجوم دشمن خارجی، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب، قیام و یا شورش، اعتصاب […]
آذر 19, 1397
بیمه مهندسی

سرمایه مورد بیمه در بیمه تمام خطر پیمانکاران

1- مبلغ قرارداد (مطابق پیمان) 2- مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (در صورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمی‌شود) 3- تعدیل (از آنجائیکه در […]
آذر 17, 1397
بیمه مهندسی

نکات مهم در بیمه تمام خطر پیمانکاران

1- در صورتی که پیمانکار بخواهد بخشی از مبلغ یا بخشی از مدت پیمان را بیمه کند باید نامه تأیید و تعیین کارفرما را داشته باشد. […]