بایگانی‌ها بیمه کشتی و هواپیما - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مهر 17, 1397
INSURANCE

MARINE INSURANCE

The following are the classes of insurance Beema provides: Marine Hull Insurance:We offer following classes of insurance for all types of vessels i.e. luxury crafts and […]
فروردین 25, 1397

بیمه بدنه هواپیما

هواپیما به دو دسته کلی تقسیم میشود: 1)هواپیماهای سبک و فوق سبک که جهت اهداف تفریحی، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2)هواپیمای سنگین و […]
بهمن 20, 1396

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی چیست؟؟؟

 در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تأسیسات کشتی به علت وقوع هر یک از خطرات بیمه شده‌ خسارت ببیند، بیمه گر، زیان وارده به […]
بهمن 1, 1396

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی چیست؟؟؟

در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تاسیسات آن بعلت وقوع هر یک ازخطرات بیمه شده،‌ زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی […]
دی 4, 1396

بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی چیست؟؟؟

در صورتی که بدنه و ماشین آلات و تأسیسات آن به علت وقوع هر یک از خطرات بیمه شده، بیمه گر ‌زیان وارده به بیمه گذار […]