بایگانی‌ها بیمه مسئولیت - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 17, 1397
بیمه مسئولیت

انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی

انواع بیمه مسئولیت مدنی در پنج گروه بشرح زیر طبقه‌بندی می گردند:  1 ـ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان  این نوع بیمه‌نامه مسئولیت‌های قانونی کارفرما […]
دی 14, 1397
بیمه مسئولیت

ازکارافتادگی در قانون تامین اجتماعی

ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ٣ ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر […]
آبان 29, 1397
بیمه مسئولیت

بیمه اعتبار تضمین

بیمه اعتبار تضمین ( Credit insurance and Guarantee) این بیمه جزء بیمه‌های اموال میباشد که شباهت هایی نیز به بیمه مسئولیت دارد. در این بیمه‌ها ذینفع […]
مهر 27, 1397
بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت مدیران اردو

این بیمه‌ نامه پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها و فوت،نقص عضو و هزینه پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه مدیران اردوها به […]
مهر 19, 1397
بیمه مسئولیت

LIABILITY INSURANCE

General Third Party Liability Insurance: We offer General Third Party Liability Insurance for various lines of business. To provide you with our QUOTATION, we require: Brief description […]