بایگانی‌ها بیمه عمر و پس انداز - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

مرداد 9, 1397
بیمه عمر

بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور(قسمت سوم)

4-اشاره به یک بسته بیمه ای از سایر کشور ها در قبال بسته های بیمه ای ارایه شده در ایران: در صنعت بیمه ایران نیز بسته […]
مرداد 8, 1397
بیمه عمر

بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور(قسمت دوم)

پوشش های تکمیلی پوشش تکمیلی فوت بیمه شده براثرحادثه در این حالت در صورت فوت بیمه شده در اثرحادثه ، سرمایه فوت بیمه عمر و پس […]
مرداد 7, 1397
بیمه عمر

بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور(قسمت اول)

1- تعریف بیمه عمرواشاره به رشته های عمر انفرادی رایج درکشور،مطلوبیت هریک و قابلیت درج در بسته های بیمه ایبیمه عمر یا بیمه زندگی قراردادی است […]
خرداد 9, 1397
بیمه عمر

بیمه عمر مختلط (mixte)

فروش این بیمه نامه به مراتب آسانتر از بیمه های عمر به شرط حیات و به شرط فوت می باشد. زیرا بیمه گر چه در صورت […]
بهمن 20, 1396
بیمه عمر

دلایل معاف از مالیات بودن بیمه عمر چیست؟؟؟

بیمه عمر مطابق مواد قانونی زیر از مالیات معاف است: -معافیت از مالیات بر درآمد: مطابق ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم. -معافیت از مالیات بر ارث: […]