بایگانی‌ها آتش سوزي لندن - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 5, 1397

زمینه های روانی و اجتماعی شکل گیری بیمه

زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیری، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. بیم […]
اسفند 27, 1396
حقوق بیمه

حقوق بیمه(بخش اول) :

مقدمه:   الف) زمینه های روانی و اجتماعی شکل گیری بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به […]