بایگانی‌ها آتش سوزي لندن - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

فروردین 5, 1397

زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه

بازدید: 18زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیري، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. […]
اسفند 27, 1396
حقوق بیمه

حقوق بیمه(بخش اول) :

بازدید: 55مقدمه:   الف) زمینه هاي روانی و اجتماعی شکل گیري بیمه زندگی افراد در معرض حوادث و بلایاي طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را […]