بایگانی‌ها آمار و تجربه خسارت های سال های گذشته - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آمار و تجربه خسارت های سال های گذشته

اردیبهشت 22, 1397
INSURANCE

فرهنگ نامه اصطلاحات بیمه-بخش هیجدهم(فارسی)

تعریف برخی از اصطلاحات بیمه ای به همراه لاتین هزينه تمام شده خسارت چیست- تعریف اصطلاح تجربه خسارت-اصطلاح انتقال زيان به حساب سال بعد یعنی چه