بایگانی‌ها آموزش بازاریابی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

بهمن 10, 1396

”’چگونه انگیزه شغلی فروشند گان خدمات بیمه را افزایش دهیم ؟”’

بازدید: 61برخی از همکاران محترم شبکه فروش بیمه درخواست نوشتن یادداشتی انگیزشی در خصوص نحوه فعالیت موثر تر در بازار بیمه را نموده اند و برخی […]