بایگانی‌ها آموزش بیمه به زبان ساده - صفحه ۳ از ۳۱ - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آموزش بیمه به زبان ساده

بهمن 20, 1396

سطح توانگری مالی شرکتهای بیمه چیست؟

بازدید: 38سطح توانگری مالی نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات است.  شرکت‌های بیمه بر اساس نسبت توانگری مالی به سطوح 1 تا 5 تقسیم […]
بهمن 20, 1396

ويژگی بيمه نامه های عمر و پس انداز چیست؟؟؟

بازدید: 101)تضمين سود سرمايه گذاری در بلند مدت 2) امكان بازخريد بيمه نامه برای بيمه گذار 3) امكان برداشت بيمه گذار از محل اندوخته بيمه عمر […]
بهمن 20, 1396

تفاوت بيمه تأمين اجتماعى و درمان تكميلى با بيمه عمر چیست؟؟؟

بازدید: 15بياييم از اين پس واژه مقايسه را از دايره لغاتمان حذف كنيم. بهتر است اول بپذيريم اين سه بيمه مكمل يكديگرند و نداشتن هر يک […]
بهمن 20, 1396

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه چیست؟؟؟

بازدید: 39 دوره انتظار مدتی است كه در طول آن بيمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. دوره انتظار مهلتی است كه در بعضی از انواع بيمه متداول […]
بهمن 20, 1396

مدیریت ریسک چیست؟؟؟

بازدید: 8 برای مديريت ريسک بنگاه، تعاريف مختلفی ارائه شده است، اما در يک نگاه كلّی مديريت ريسک بنگاه عبارت است از فرايند برنامه‌ريزی، سازماندهی، هدايت و […]