بایگانی‌ها آموزش های ایمنی و راههای پیشگیری از وقوع ریسک ها - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آموزش های ایمنی و راههای پیشگیری از وقوع ریسک ها

اردیبهشت 21, 1397

تکلیف ملی و حرفه ای صنعت بیمه در فراگیر نمودن بیمه جامع بلایای طبیعی

بازدید: 5در طی چند سال گذشته انواع حوادث و بلایای طبیعی و انسان ساز را در کشورمان تجربه نمودیم . در این حوادث شاهد ورود خسارتهای […]