بایگانی‌ها آژانس های تبلیغاتی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

آژانس های تبلیغاتی

بهمن 1, 1396

اثرگذاری تبلیغات بر میزان فروش – جان فیلیپ جونز( معروف به تئوری قوی)

بازدید: 7♦️نتیجه ای که جونز به آن رسید این بود که افزایش تبلیغات در کوتاه مدت باعث افزایش فروش می گردد.او همچنین مشاهده کرد که این […]