بایگانی‌ها اتاق بازرگانی - پایگاه جامع اطلاعات بیمه

دی 28, 1396
neveshte

”’اهمیت مدیریت ریسک های مالی و مدیریتی در اقتصاد خانوارها و بنگاههای اقتصادی,,, ( قسمت ششم )

بازدید: 17همانطوریکه در عنوان این سلسله از یادداشت ها نوشته شده است ,بررسی و تحلیل روشهای ممانعت از بروز ریسک های,, هزینه فرصت از دست رفته […]